Filöverföring

Överför dina filer till oss på ett smidigt sätt

Välkommen att använda vår funktion för uppladdning av tryckmaterial. Genom att klicka här kopplas du direkt till vår filserver. När materialet väl är överfört, mailar du din kontakt om att det är på plats.

Du kan även skicka över tryckmaterialet via www.sprend.com eller www.wetransfer.com och för att lyckas med det, använder du bara mailadressen till din kontaktperson att skicka det hela till, så laddar respektive person hem det.

Våra kontaktpersoner:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Ladda upp filer
Sprend filöverföring WeTransfer