Elvins Grafiska AB

Vårt miljötänkande

Miljötänkandet hos Elvins Grafiska

Vi strävar hela tiden mot att producera trycksaker med så liten
miljöpåverkan som möjligt. vilket innebär att vi i stort sett klarar oss
utan kemiska tillsatser. Detta tillsammans med CIP3-tekniken, som bl a hjälper till att minimera mängden pappersspill, ger stora miljövinster